Цей сайт використовує файли cookie для надання послуг і відповідно до Політика Файлів Сookie
Ви можете вказати умови зберігання або доступу до файлів cookie у своєму веб-браузері.

Konferencja Naukowa "O Ukrainie interdyscyplinarnie na UWr"

» Показати календар
Назад
Konferencja Naukowa "O Ukrainie interdyscyplinarnie na UWr"

Zakład Ukrainistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Ukrainistów UWr
zapraszają na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową Młodych Badaczy
O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim


Termin konferencji: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
Miejsce konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Pocztowa 9

Konferencja jest skierowana do studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych przede wszystkim Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych problematyką ukraińską, m.in.: językiem ukraińskim, literaturą, szeroko pojętą kulturą, historią, polityką, prawem, ekonomią, stosunkami międzynarodowymi, dziennikarstwem. Mile widziani są również uczestnicy z innych ośrodków naukowych polskich oraz zagranicznych. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez młodych ukrainistów (filologów), jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy wykazują zainteresowanie badawcze problematyką ukraińską.
Konferencja ma również na celu konsolidację studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ich integrację ze środowiskiem akademickim.
Obrady odbywać się będą w formie plenarnej oraz w sekcjach. Proponujemy następujący zakres tematyczny wystąpień:

- Współczesny język ukraiński: leksykologia, gramatyka, lingwodydaktyka;
- Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego;
- System prawny na Ukrainie;
- Zagadnienia pedagogiki i psychologii w kontekście ukraińskiego systemu edukacji;
- Problematyka gospodarczo-ekonomiczna Ukrainy;
- Dzieje Ukrainy;
- Kultura ukraińska wczoraj i dziś;
- Przemiany społeczno-polityczne na Ukrainie;
- Wyzwania współczesnego dziennikarstwa w kontekście relacji polsko-ukraińskich;

Językami konferencji są język polski, ukraiński, angielski.
Zgłoszenie uczestnictwa czynnego (z referatem) prosimy przesyłać do 01.04.2019 na adres: oukrainieuwr@gmail.com

Temat i treść referatu w przypadku studentów i doktorantów winny być skonsultowane z opiekunem naukowym.
Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji również prosimy o kontakt na podany adres.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Imię i nazwisko:
2. E-mail:
3. Numer telefonu:
4. Uczelnia /Instytut/Katedra/ koło naukowe/organizacja:
5. Kierunek i rok studiów:
6. Potrzebny sprzęt techniczny:
• rzutnik multimedialny – tak/nie
• komputer – tak/nie
7. Temat referatu:
8. Abstrakt referatu (500-1000 znaków):


Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana drogą e-mailową do 03.04.2019.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają żadnych kosztów związanych z konferencją oraz nie rezerwują noclegów, służą jednak wszelką pomocą w zakresie niezbędnych informacji.


Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. OlehBeley, prof. UWr (patron naukowy)
Dr Sylwia Wójtowicz (kierownik naukowy)
mgr Olga Kowalczyk (sekretarz i koordynator)
mgr Paulina Korneluk (sekretarz i koordynator)

Gość
Надіслати


Категорія

Культурний захід

Дата

2019-04-11

Час

09:00

Локалізація

Нижньосілезьке воєводство

Вроцлав
Instytut Filologii Słowiańskiej UWr ul. Pocztowa 9, 53-313 Wroclaw, Poland

Зацікавлені


Будь ближче до нас