Фонд притулку, міграції та інтеграції

Метою FAMI є сприяти ефективному управлінню міграційними потоками та впроваджувати, зміцнювати та розвивати спільну політику щодо притулку, додаткового захисту та тимчасового захисту, а також спільну імміграційну політику з повним дотриманням прав та принципів, закріплених у Хартії основних прав Європейського Союзу.
Департамент прикордонної політики та міжнародних фондів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації відповідає за використання FAMI у Польщі, який діє як відповідальний орган.
Деякі з завдань були передані до Центру обслуговування європейських проектів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації як делегований орган, включаючи підготовку контрактів з бенефіціарами, нагляд за виконанням проектів, передачу коштів, розрахунки та контроль.
Кошти фонду виділяються в рамках відкритих і закритих конкурсів (оголошення конкурсів та їх результати можна отримати за адресою: fundusz.mswia.gov.pl) та без конкурсу у випадку дофінансування для державних установ, які мають правову монополію в даній області.