Цей сайт використовує файли cookie для надання послуг і відповідно до Політика Файлів Сookie
Ви можете вказати умови зберігання або доступу до файлів cookie у своєму веб-браузері.

Адаптаційні курси

» Показати календар
Назад
Адаптаційні курси

Zapraszamy chętnych na
BEZPŁATNE KURSY ADAPTACYJNE, 
które odbywają się w ramach projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

W sierpniu zapraszamy osoby rosyjskojęzyczne 

Zapisy:
Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
ul. Kopernika 17, II piętro
00-359 Warszawa
Tel.: 22 625 42 53 lub 22 654 22 18
E-mail: sekretariat@linguaemundi.pl

PROGRAM

A) Warsztaty: Prawo pracy (10 godzin)
- podstawy prawa pracy
- procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę
- rodzaje umów, prawa i obowiązki wynikające z rodzajów umów, pojęcie wynagrodzenia za pracę, 
egzekwowanie wynagrodzenia od nieuczciwego pracodawcy 
- ubezpieczenie zdrowotne
- dokonywanie zmian w treści umów, rozwiązywanie umowy
- prowadzenie działalności gospodarczej
- rejestracja bezrobotnego w Urzędzie Pracy
B) Warsztaty: ABC obywatela (5 godzin)
- podstawy prawa cywilnego, prawo lokalowe, umowa najmu, meldunek
- prawo rodzinne, zawarcie i rozwiązanie małżeństwa, prawa rodzicielskie, zgłaszanie urodzeń i zgonów do Urzędu Stanu Cywilnego
- naturalizacja cudzoziemców
- nostryfikacja dokumentów: dyplomów, prawa jazdy, itp.
- zasady poruszania się w krajach Unii Europejskiej
- zdobycie podstawowych numerów identyfikacyjnych: PESEL, NIP
- prawo do nauki, pomocy integracyjnej, społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy medycznej
C) Warsztaty z wiedzy międzykulturowej (10 godzin)
- różnice kulturowe, szok kulturowy, radzenie sobie ze stresem związanym ze zmianą środowiska kulturowego
- wspólnej funkcjonowanie w innej kulturze
- korzyści z różnorodności kulturowej
D) Moje dziecko w polskiej szkole – warsztaty i wykłady (5 godzin)
- system oświaty w Polsce
- dokumenty związane z procesem edukacji dziecka
- integracja w środowisku szkoły, rola rodzica/opiekuna w procesie edukacji dziecka
- asystent szkolny – wsparcie dziecka cudzoziemskiego
- prawa dziecka i opieka zdrowotna nad dzieckiem

Gość
Надіслати
Додати фотографії
Коментарі:
Від найновіших
Від найстарших
Від найновіших

Категорія

Культурний захід

Дата

2019-08-17 2019-08-31

Час

09:00

Ціна на вхід

безкоштовно

Локалізація

Мазовецкое воеводство

Варшава
Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ul. Kopernika 17, II piętro 00-359 Warszawa Tel.: 22 625 42 53 lub 22 654 22 18 E-mail: sekretariat@linguaemundi.pl

Зацікавлені


Будь ближче до нас